4. lokakuuta 2012

Suola tappaa, eivät turvalliset lisäaineet

Aamun Helsingin Sanomien yleisönosastolla professori Timo Strandberg ja tutkimusprofessori Antti Jula kirjoittavat ruuan todellisista riskeistä, joika eivät suinkaan ole lisäaineet. Luonnollisuus ei ole mikään tae ruuan terveellisyydestä saatikka turvallisuudesta, mutta kun kuluttajat saavat jotain päähänsä, on venettä vaikeaa mennä faktojen pohjalta kääntämään:

Liika suola tappaa, eivät turvalliset lisäaineet

 

Vaik­ka tyy­dyt­ty­nyt ras­va ja suo­la ovat­kin "luon­nol­li­sia", se ei sil­ti tar­koi­ta, et­tä ne oli­si­vat ter­vey­den kan­nal­ta hai­tat­to­mia. Luon­nos­ta pe­räi­sin ovat myös myrk­ky­sie­net ja käär­meen­myrk­ky.

Liial­li­nen suo­lan­saan­ti vau­rioit­taa eli­mis­töä: se li­sää ma­ha­syö­pä­ris­kiä, ra­sit­taa mu­nuai­sia, li­sää ast­maoi­rei­ta, edis­tää os­teo­po­roo­sia ja li­sää ylei­ses­ti kuo­le­man­vaa­raa. Ve­ren­kier­to­eli­mis­tös­sä hai­tat tu­le­vat eri­tyi­ses­ti suo­lan ai­heut­ta­man ve­ren­pai­neen nou­sun vuok­si, mut­ta suo­la ai­heut­taa muun muas­sa sy­dän­li­hak­sen pak­suun­tu­mis­ta ja si­tä kaut­ta sy­dä­men va­jaa­toi­min­taa ja ryt­mi­häi­riöi­tä.

Professorien harmiksi luonnollisuusliike on varautunut näihinkin väitteisiin ja kun korvaakin suolan jollain hippien ylihintaisella intiaanisuolalla, ruususuolalla, raffinoimattomalla Atlantin merisuolalla yms, se ei aiheuta mitään terveysongelmia, vaan päinvastoin vahvistaa kehon omia energioita.

Valitettavasti hippiterveysgurut jättävät kertomatta tämän olennaisimman asian:

Onko eri suolavalmisteissa eroja?

 

Ne sisältävät natriumia käytännössä yhtä paljon kuin tavallinen suola. Erikoisuolaan siirtyminen ei siis vähennä natriumin saantia.

Takaisin Hesariin:

En­tä­pä sit­ten li­sä­ai­neet ja nii­den vaa­ral­li­suus? Ky­sees­sä on mo­ni­nai­nen jouk­ko yh­dis­tei­tä, joi­ta käy­te­tään elin­tar­vik­keis­sa useis­ta syis­tä, usein jot­ta tuo­te säi­lyi­si ja ruo­ka­myr­ky­tys­vaa­ra vä­he­ni­si.
Vaik­ka li­säai­ne-ni­mi­tys mer­kit­see mo­nil­le poik­kea­vaa tai "luon­no­ton­ta", mo­net li­sä­ai­neet ovat myös luon­nos­sa esiin­ty­viä ke­mial­li­sia yh­dis­tei­tä. Esi­mer­kik­si he­del­mät si­säl­tä­vät luon­nos­taan usei­ta e-koo­diai­nei­ta.

Lisäaineet ovat todellakin ruokaturvallisuuden takia kehitettyjä, suurimmaksi osaksi, vaikka kuluttajien mieltymyksien täyttämiseksi siellä on myös hieman kyseenalaisiakin aineita, joihin itse luokittelen esimerkiksi väriaineet.

Väreistä ja muista lisäaineista tuli taannoin dokumentti ja ihmiset pitivät värjäämättömiä herneitä vastenmielisinä, ehkäpä pilaantuneina verrattuna täysin samanlaisiin, samana päivänä säilöttyihin tuoreen näköisiksi värjättyihin herneisiin. Jos ne eltaantuneen näköisiksi muuttuneet herneet menisivät silti kaupaksi, ei niitä tarvitsisi värjätä, joten valta on tässäkin kuluttajalla.

Mi­tä on teh­tä­vä? Pe­lot­te­lui­hin li­sä­ai­nei­den hai­tois­ta ei yleen­sä pi­dä us­koa. Sen si­jaan liial­li­sen suo­lan­saan­nin hait­toi­hin pi­tää suh­tau­tua va­ka­vas­ti. Pe­rus­teet ei­vät ole pel­käs­tään ter­vey­del­li­siä.
On las­ket­tu, et­tä Suo­mes­sa kol­men gram­man päi­vit­täi­nen suo­lan vä­hen­nys pie­nen­täi­si ter­vey­den­huol­lon ku­lu­ja 150–250 mil­joo­naa eu­roa vuo­des­sa. Ter­veet elin­vuo­det li­sään­tyi­si­vät 4 000–6 000:l­la.

Verrataanpa professorien sanomaa tämän ajan ruokagurun ajatuksiin, joita tarjoaa Raikasweb, joka mainostaa tarjoavansa raikkaita, virallisesta näkemyksestä poikkeavia ajatuksia terveellisestä elämästä:

Suola – terveyden perusta

 

Omassa terveydentilassani tapahtui hämmästyttävä muutos kun lisäsin suolan käyttöä. Ja nyt en puhu mistään prosessoidusta Jozo Jodisuolasta vaan oikeasta ja aidosta merisuolasta. Jos haluat yksinkertaisella tavalla lisää terveyttä ja jopa elinvuosia, niin lisää ruokavalioosi raffinoimaton merisuola. Aloita jokainen päiväsi suolajuomalla. Lisää puoli teelusikallista suolaa lämpimään veteen, teehen tai kahviin ja juo se. Huomaat positiiviset vaikutukset muutamassa sekunnissa.

Tällaista on vaihtoehtoterveys ja joka siihen on mieltynyt, niin kaikin mokomin. Mutta huomannette Raikaswebin sivuilla lukuisia linkkejä eri nettikauppoihin, joista voitte näitä tuotteita ostaa ja koodeja käyttämällä osa rahoista tipahtaa blogaajalle. Nerokasta, mutta tekeekö se vaihtoehtogurun sanomasta uskottavaa vai vähemmän uskottavaa?

"Jopa 15 prosenttia sosiaalisen median suosituksista maksettuja"

 

Joten nyt voitte kysyä itseltänne, että miksi sinun pitäisi syödä enemmän suolaa, jota ostat Jarkon tarjoaman linkin takaa, Jarkon koodilla.

 
2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Lisätäänpä vielä samasta Strandbergin ja Julan kirjoituksesta luomua käsittelevä kohta:

"Vi­ran­omai­set val­vo­vat tar­koin elin­tar­vik­kei­den li­sä­ai­nei­ta Suo­mes­sa. Sel­vä nä­ke­mys on, et­tä toi­sin kuin liias­ta suo­las­ta, elin­tar­vik­kei­den li­sä­ai­neis­ta ei ole kan­san­ter­vey­del­lis­tä hait­taa. Mah­dol­lis­ta al­ler­giaa lu­kuun ot­ta­mat­ta hait­taa ei ole yk­si­löil­le­kään. Niin sa­not­tu­ja luo­mu­tuot­tei­ta voi tie­tys­ti käyt­tää, jos ha­luaa mak­saa enem­män, mut­ta eri­tyis­tä ter­veys­hyö­tyä nii­den käy­tös­tä ei ole voi­tu osoit­taa."

Anonyymi kirjoitti...

Niinhän se on, että hullu ei ole se, joka paljon pyyttää vaan se, joka paljon maksaa. Tai ainakin hän tässä papauksessa on väärin informoitu