17. lokakuuta 2012

Norja koettaa suojella omaa tuotantoaan

Päivän Hesarissa oli pieni uutinen, joka paljastaa lyhyydestään huolimatta paljon Pohjoismaiden ruuan tuotannon raadollisuudesta:

Norjan juustotulli suututtaa Ruotsissa ja Tanskassa

 

Nor­jan hal­li­tus esit­tää en­si vuo­den bud­jet­tiin ko­via tul­le­ja juus­toil­le ja li­hoil­le.

Ko­vien juus­to­jen tul­li oli­si en­si vuon­na 227 pro­sent­tia juus­ton ar­vos­ta. Nau­dan, lam­paan ja vuo­hen li­han tul­li nou­si­si 344–429 pro­sent­tiin. Tul­leil­la Nor­ja ha­luaa suo­jel­la omaa mai­to­ta­lout­taan.

Ruot­sin mai­don­tuot­ta­jien jär­jes­tön Svensk Mjöl­kin mie­les­tä tul­li on niin ko­va, et­tä se voi lo­pet­taa ko­ko­naan juus­to­jen vien­nin Nor­jaan. 

Nor­ja ei ole EU:n jä­sen, ei­vät­kä sen tul­li­pää­tök­set ri­ko maail­man kaup­pa­jär­jes­tön WTO:n tai Eu­roo­pan va­paa­kaup­pa­jär­jes­tön EF­TA:n so­pi­muk­sia.

Tul­lin ti­las­to­jen mu­kaan Suo­mes­ta ei vie­dä juus­to­ja Nor­jaan.

Juus­to­maa Tans­kas­ta vie­dään, ja kaup­pa­mi­nis­te­ri Pia Ol­sen Dyhr on ku­van­nut tul­le­ja mah­dot­to­mik­si hy­väk­syä.

Tällaista on peli globaalissa, "rajattomassa" maailmassa, aivan naapurissamme. Jokainen voi tietenkin pohtia tai ottaa selvää siitä, että miksi näin on ja miksi tällaista tapahtuu?

 

Ei kommentteja: