17. lokakuuta 2012

Britannian nälkäisten määrä kasvaa

On nälkä aina vieraanamme, lauloi Simo Salminen aikoinaan rotestilaulussaan ja valitettavasti laulun sanoma on totta tänä päivänä Euroopassa, eikä tilanne ole menossa ainakaan parempaan suuntaan. Nälkää on totuttu pitämään kehitysmaiden ongelmana, mutta se on väärä mielikuva, kertoo päivän Hesari:

Köyhien ruoka-apu kaksinkertaistui Britanniassa

 

Bri­tan­nian ruo­ka-apua saa­vien köy­hien ja vä­hä­osais­ten mää­rä on kak­sin­ker­tais­tu­nut vii­mei­sen puo­len vuo­den ai­ka­na. Tä­mä käy sa­no­ma­leh­ti The Guar­dia­nin mu­kaan il­mi maan suu­rim­man ruo­ka­pank­kia pyö­rit­tä­vän jär­jes­tön Trus­sel Trus­tin ra­por­tis­ta.

Nyt 172 ruo­ka­pank­kia ja 91 uu­den avaa­mis­ta suun­nit­te­le­van jär­jes­tön mu­kaan ke­hi­tys on ta­pah­tu­nut huh­ti­kuun ja syys­kuun vä­li­se­nä ai­ka­na. Syys­kuus­sa 110 tu­hat­ta ai­kuis­ta ja las­ta oh­jat­tiin vi­ran­omais­ten ku­ten po­lii­sin, so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­den tai työ­kes­kus­ten kaut­ta hä­tä­avun pa­riin.

Ko­ko vuo­den 2011 ai­ka­na jär­jes­tö ruok­ki 128 000 ih­mis­tä. Se en­nus­taa, et­tä ruo­ka-apua tar­vit­se­vien mää­rä ylit­tää tä­nä vuo­na 200 000:n ra­jan.

Miten tähän yhtälöön saadaan sopimaan viljelymetodi, joka nostaa ruuan hinnan moninkertaiseksi ja sitä ostavat lähinnä rikkaat kaupunkilaiset sisustussuunnitelijoiden trendikkäiksi muotoilemista kivijalkamyymälöistä? Saarivaltiossa tänä näkyykin niin, että sekä luomuviljelyn suosio pelloilla, että ostettuina tuotteina kaupassa on mennyt alaspäin jo useita vuosia putkeen.

Ehkäpä ruuan hinnan moninkertaistavan viljelymetodin kannattaa antaa olla pienessä roolissaan tuottamassa siitä innostuneille varakkaille heidän statusherkkujaan ja jos tuottaisimme meille muille ruokaa jollain järkevällä tavalla, jotta kaikilla olisi ruokaan varaa.

Ei kommentteja: