29. syyskuuta 2012

Vantaan luomuohjelma vastatuulessa

Myös päättäjät ovat ymmärtämässä luomun aiheuttamat ylimääräiset kustannukset ja jopa hiukan uskalletaan kyseenalaistaa myös luomuruokaan siirtymisen syitäkin, kuten Helsingin Sanomat kertoo aamun numerossaan:

Vantaan velkaohjelma iskemässä päiväkotien luomuruokaan

 

Van­taan sääs­tö­kuu­ri su­pis­taa näil­lä nä­ky­min päi­vä­ko­tien luo­mu­ruo­ka­tar­jo­tin­ta. Myös luo­mu­ruo­ka­oh­jel­man laa­je­ne­mi­nen on tys­sää­mäs­sä.

Sille rahalle on luultavasti paljon parempaakin käyttöä, kuten selviää erilaisista uutisista koskien vanhuksille tarjottavia palveluita yms.

Tois­tai­sek­si vain päi­vä­ko­deis­sa on alet­tu tar­jo­ta tä­nä vuon­na luo­mu­puu­roa kol­mes­ti vii­kos­sa. Kou­lui­hin luo­mu­oh­jel­ma ei ole vie­lä eden­nyt, ker­too ti­laa­ja­pal­ve­lu­joh­ta­ja Ve­sa Urt­ti

Kolme luomupuuroa viikossa aamuisin tuli maksamaan mitä? Siihen oli varattu 50 000 euroa, mutta riittikö se, vai maksoiko vieläkin enemmän? Aika hyvää pitää puuron olla, jos kolme aamutarjoilua viikossa maksaa 50 000 ylimääräistä tavalliseen puuroon verrattuna.

Ti­laa­ja­pal­ve­lui­den las­kel­man mu­kaan luo­mu­lei­pä mak­sai­si vuo­des­sa 84 000 eu­roa enem­män kuin ta­val­li­nen peh­meä lei­pä.

Oliko leipää tarkoitus tarjota viitenä aamuna, vai kolmena, vai mistä tarjoilumäärästä tuo summa oli tarkoitus maksaa?

Tä­män vuo­den ta­lous­ar­vioon vih­rei­den aja­ma luo­mu oli en­sin saa­mas­sa 400 000 eu­roa, ...

Vihreät ovat kovin innoissaan pistämässä rahaa luomuun, joka uusimpien tutkimusten mukaan ei ole terveellistä saatikka ympäristöllekään parempi vaihtoehto, niin jospa Vihreät suuntaisivat mielenkiintoaan ylisuuriin opetusluokkiin, ylisuuriin päiväkotiryhmiin ja niin edelleen.

Vai eikö se ole riittävän trendikästä cityvihreille?

400 000 euroa on kuitenkin sellainen rahamäärä, että sillä saisi jo muutaman opettajankin tai päiväkotiohjaajan, ja niiden tuoma hyöty lasten (mielen)terveyteen olisi paljon suurempi ja konkreettisempi kuin luomuruuan, jonka hyödyt tuntuvat olevan henkilökohtaisen uskon varassa.

... mut­ta de­ma­rit ha­lu­si­vat mie­luum­min pa­ran­taa kou­lu­ruuan laa­tua ylei­ses­ti. Sii­hen suun­nat­tiin 200 000 eu­roa. Luo­mu­ryy­nei­hin va­rat­tiin lo­pul­ta 50 000 eu­roa.

Osa sentään vielä kykenee järkevään ajatteluun, mutta luomupuuroa lapset pääsevät vieläkin nauttimaan, ilmeisesti kolmena aamuna viikossa, kuten on ollut.

Ur­tin mu­kaan myös luo­mu­ruuan pa­rem­muus ta­val­li­seen ver­rat­tu­na täy­tyi­si tut­kia tar­kem­min.

"Jois­sa­kin tut­ki­muk­sis­sa on to­det­tu, et­tä se ai­heut­taa jo­pa enem­män kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jä kuin ei-luo­mu­tuo­tan­to."

Näin ikävästi on päässyt käymään ja etenkin viljat ovat sellainen ryhmä, sillä luomun kurja satotaso on korvattava laajemmalla pinta-alalla saman määrän tuottamiseksi, joten miinukselle menee luonnon näkökulmasta katsoen.

Jos nyt välttämättä halutaan luomua suosia ympäristösyin, niin oliivit taisivat olla sellainen tuote, että ilmastovaikutukset olivat tavanomaista tuotantoa pienemmät, ainakin jossain päin maailmaa. Mutta kun Ruotsin kuluttajaviranomainen tutki luomuoliivit, niistä löytyikin vaikka mitä ihmeellistä, jota ei luomusta mainoksien mukaan pitäisi löytyä. 

Ja mikäli suositte luomuleipää ja luulette ostavanne kotimaista, niin katsokaapa seuraavan kerran leipäpussiin ja siihen, mitä sinne on pienellä printattu. Tekemäni hyvin vaatimattoman otoksen mukaan esimerkiksi S-ryhmän luomuleivät olivat tuotettu lähes kokonaan EU:ssa, joka tarkoittanee sitä, että luomuvilja leipään on tuotettu EU:ssa, vaikka itse leipä on leivottu vaikkapa Fazerin leipomossa Suomen maaperällä.

Mikäli tuote on täysin kotimainen, se pakkauksesta yleensä helposti selviää, mutta jos sitä ei selkeästi esillä lue, kannattaa pakkausta hetki käännellä ja pyöritellä asian selvittämiseksi.

Joten olkaa valppaina, jotta saatte kotimaista, jos sellaista kuvittelette ostavanne ja kotimaista tuotantoa haluatte tukea.


Ei kommentteja: