25. syyskuuta 2012

Mitä luomu maksaa, osa II

Kirjoitin aiemmin siitä, mitä luomu maksaa kaupungeille ja kunnille, niin nyt on aika kerrata vanhaa uusien uutisten myötä:

Säästöt uhkaavat Espoon kouluja ensi syksynä

 

Kir­peät sääs­töt ja ra­ha­pu­la. Ne odot­ta­vat Es­poon kou­lu­ja ja päi­vä­ko­te­ja en­si syk­sy­nä, jos ope­tus­toi­men ta­lous­ar­vio to­teu­tuu. Näin sa­noo var­hais­kas­va­tus- ja ope­tus­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Ma­ri­ka Nie­mi (kok).

Tämä ei ole uutta, sillä tämän kanssa jokainen kunta painii nykyään.

Nie­men mu­kaan ope­tuk­seen on li­sät­tä­vä 5,1 mil­joo­naa eu­roa ja var­hais­kas­va­tuk­seen 2,4 mil­joo­naa eu­roa. "Jos näi­tä li­säyk­siä ei bud­jet­tiin teh­dä, tar­koit­taa se vää­jää­mät­tä hen­ki­lö­kun­nan vä­hen­tä­mis­tä", Nie­mi sa­noo. Päi­vä­ko­deis­sa avus­ta­jien mää­rä vä­he­ni­si ta­lous­ar­vion mu­kaan puo­leen ny­kyi­ses­tä. On­gel­ma joh­tuu niin sa­not­tu­jen si­säis­ten erien kal­lis­tu­mi­ses­ta: sii­vous, kou­lu­ruo­kai­lu ja ti­la­vuok­rat nie­le­vät aiem­paa enem­män ra­haa.

No miksipä esimerkiksi Espoon kouluruokailu on kallistunut?

Siihen voisi vastauksen antaa Vihreät:

Espoon Vihreät - Lisää luomu- ja lähiruokaa

 

Luomu- ja lähiruoan käyttöä on vihreiden aloitteesta saatu lisättyä.

Ehkäpä Vihreätkin joskus oppivat sen, että kun mennään mukana muotitrendeissä, niin se raha sen muodin seuraamiseen otetaan jostain, eikä raha kasva puussa, ei edes luomupuussa.

Toinen uutinen:

Espoon kaupungin päiväkodeissa syödään luomupuuroa


Espoo otti kärkisijan Portaat luomuun keittiöiden lukumäärässä, kun Espoo Cateringin päiväkoti- ja vanhusruokailu liittyi ohjelmaan. Kaikkiaan 173 keittiötä nousi luomuhiutaleiden avulla portaalle 1. Tänä vuonna uudistettuun ohjelmaan on syyskuun loppuun mennessä liittynyt 310 keittiötä, joista julkisella sektorilla toimii 300. Lisäksi parhaillaan noin 100 keittiötä on liittymässä ohjelmaan.

Kuntavaalit ovat tulossa ja sitten voi kysyä tulevilta päättäjiltä, että onko luomuruoka tärkeämpi kuin koululuokan opettaja?

Luomuruoka ei ole terveellisempää, ei ympäristöystävällisempää, kuten uusimmat tutkimukset osoittavat, niin mikä on sen funktio viemässä rahaa pois jostain oikeasti tärkeästä, kuten koulujen opettajilta?

Etenkin kun mistään ei edes kunnolla selviä se rahamäärä, joka siihen upotetaan? On vain ympäripyöreitä lukuja, että luomumaito kustantaa 500 000 euroa vuodessa, mutta paljonko se oli oikeasti toteutuneena?


Montako päiväkodin ohjaajaa sillä rahalla saisi, tai montako opettajaa?

Vantaa maksaa 50 000 euroa vuodessa ylimääräistä siitä, että lapset saavat kolmena arkiaamuna luomupuuron, tavanomaisesti viljellyn viljan sijaan.

On totta, että jos rahaa tarvitaan 7 miljoonaa, eipä siellä 50 000 tunnu juuri missään, mutta näin se kuntien polttama rahakasa kasvaa. Hieman sinne, pikkuisen tänne, vähän lisää tuonne ja hups vaan, miljoona on mennyt.

Viimeisessä Espooa käsittelevässä linkissä puhutaan kauniita sanoja kestävästä kehityksestä yms luomuun mielikuvissa kytketyistä asioista, mutta kuten Oxfordin laaja kirjallisuuskatsaus hyvin selvitti, ei väitteillä ole juurikaan totuuspohjaa, vaan luomun ympäristövaikutukset ovat sanahelinää.

 
Ei kommentteja: