5. toukokuuta 2013

Luomuruokaohjelma tyssäsi Helsingissä

Aamun Hesari (5.5.2013) kertoo, että koulujen luomuruokaohjelma on Helsingissä tyssännyt rahapulaan:

HS Maksumuuri - Koulujen luomuruokaohjelma tyssäsi rahapulaan

 


Luo­mu­ruoan li­sää­mi­nen kou­luis­sa on kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen aset­ta­ma ta­voi­te. Luo­mu­ruo­kai­lun aloit­ta­mi­sen kou­luis­sa ar­vioi­tiin kak­si vuot­ta sit­ten mak­sa­van 800 000 eu­roa.

Tärkeää olisi tietää myös se, mitä 800 000 euroa lautaselle tuottaa ja miten paljon, mutta vain tällainen yksi, suhteellisen suuri luku esitetään, ei muuta.


Sum­mal­la oli­si saa­nut esi­mer­kik­si peh­meää luo­mu­lei­pää kak­si ker­taa vii­kos­sa. Nyt kou­lu­lai­set saa­vat tyy­tyä luo­mu- ja lä­hi­ruo­ka­viik­koon, jo­ka jär­jes­te­tään ker­ran lu­ku­vuo­des­sa.

Ja sitten hieman täsmennetään, mutta anteeksi nyt vain. Esimerkiksi pehmeä(ä) luomuleipä(ä) kaksi kertaa viikossa ja maksaa 800 000 euroa vuodessa ylimääräistä verrattuna siihen, että koululainen saa pehmeää leipää kaksi kertaa viikossa, mutta järkevästi tuotetusta viljasta? En ymmärrä sitä, miten poliitikot on saatu tähän luomuhössötykseen huijattua mukaan.

Nyt jokainen luomua kuntien suurkeittiöihin ajava pyörittelee hetken mielessään tällaista lausetta:

800 000 eurolla olisi saanut esimerkiksi pehmeää luomuleipää kaksi kertaa viikossa.

Seuraavaksi jokainen luomusta positiivisesti ajatteleva mietiskelee hetken sitä, että mitä muuta koulutoimi voisi hankkia lapsillemme 800 000 eurolla vuodessa, kuin pehmeää leipää kaksi kertaa viikossa.

Ny­kyi­sel­lä opis­ke­li­ja­mää­räl­lä ar­vioi­tu sum­ma ei edes riit­täi­si.

Missä ne konsultit ovat nyt, jotka kertovat meille luomu-uutissa, että luomua on mahdollista saada pöytään myös ilman kohonneita kustannuksia?

Myös Hel­sin­gin päi­vä­ko­deis­sa pi­ti tä­nä vuon­na naut­tia luo­mu­vi­han­nek­sia ja -mai­to­tuot­tei­ta. Suun­ni­tel­ma ei kui­ten­kaan to­teu­du.

Nyt Hel­sin­gin päi­vä­ko­deis­sa vain vil­ja­tuot­teet ovat suu­rel­ta osin luo­mua, sil­lä ne ovat edul­li­sia ver­rat­tu­na mui­hin luo­mu­raa­ka-ai­nei­siin.

No ainakin kaupan hyllyllä hintaero on melkoinen, jos vaikka kahta jauhopussia vertaa, mutta "edullinen verrattuna muihin luomuraaka-aineisiin" lienee oikeaan suuntaan ilmaistu.

Kau­pun­ki myön­si vii­me vuon­na päi­vä­ko­tien luo­mu­ruo­kaa var­ten noin 400 000 eu­roa. Tä­nä vuon­na sum­ma py­syi en­nal­laan, mut­ta luo­mu­ruo­kaa ei voi­da li­sä­tä ny­kyi­ses­tä.

Ja mitäpä se lapsonen tällä rahalla saa, eli mihin 400 000 euroa sössitään? Onko vastine edelleen 1-2 kertaa luomuvelliä viikossa, vai saako tuolla rahalla jotain muutakin?

Jos niiden lapsien vanhemmilta kysyttäisiin, niin voisiko sen rahan myös käyttää vaikkapa lastentarhanohjaajien palkkoihin, jotta ryhmäkokoja voitaisiin pienentää ja tarjoittaisiin kotimaisesta järkevästi tuotetusta viljasta se velli, vai onko luomua nyt vain oltava, kun se trendi on, maksoi mitä maksoi?

"Syk­syn bud­jet­ti­neu­vot­te­luis­sa tä­hän pi­tää pa­la­ta en­si vuo­den osal­ta. Jos oh­jel­ma on teh­ty, sil­le pi­täi­si ol­la myös ra­hoi­tus", to­teaa Hel­sin­gin var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Sanna Vesikansa (vihr).

Kaupungin henkilöstön lomautukset voisivat olla hyvä keino saada luomua lisää lautasille, niin siitäpä sitä rahaa luomuvelliin kätevästi saataisiin. Tai napsaistaan se lakkauttamalla pari leikkipuistoa tai vähentämällä henkilökuntaa entisestään. Keinoja kyllä löytyy, jos vain luomua lisää halutaan.


1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Uskomatonta tuhlausta!
Sillä luomuhöpinään tuhlatulla 800.000:lla eurolla voisi palkata Helsinkiin 16 erityisopettajaa jolloin häiriköt voitaisiin siirtää omiin opetusryhmiinsä ja normaalioppilaat saisivat opiskella rauhallisemmissa luokissa.
terveisin 2 koululaisen Äiskä