31. toukokuuta 2013

Älä ota kesäkanaa!


Lähiruokabuumi on tuonut tuotantoeläimiä kaupunkeihin ja ihmisten lemmikeiksi.

HS MAKSUMUURI - Kesäkana tuo paperitöitä

 

Koska maataloudesta on nykyisin aavistuksen vieraannuttu, eikä oikein ymmäretä sitä, mitä uhkia ja riskejä tuotantoeläimet pitävät mukanaan, on Hesarin juttu hyvä lukea, ennen kesäkanan hankkimista.Suo­ma­lai­nen mies kau­pit­te­li hil­jat­tain broi­le­rin un­tu­vik­ko­ja ete­lä­suo­ma­lai­sen huol­to­ase­man pi­hal­la se­kä in­ter­ne­tis­sä. Hän oli tuo­nut pah­vi­laa­ti­koit­tain un­tu­vik­ko­ja Vi­ros­ta il­man asian­mu­kai­sia to­dis­tuk­sia eläin­ten al­ku­pe­räs­tä ja ter­vey­des­tä.
"Lait­to­mas­ti tuo­dut eläi­met voi­vat kan­taa va­ka­via eläin­tau­te­ja, jot­ka voi­vat vaa­ran­taa se­kä eläin­ten et­tä ih­mis­ten ter­vey­den", Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­vi­ras­to Evi­ran yli­tar­kas­ta­ja Jaana Vuolle sa­noo.

Sille on syynsä, miksi tuotantoeläimiä halutaan pitää puhtaissa ja hygieenissä tuotantotiloissa, sillä Suomeen salakuljetettu söpö pikku broileri voi kantaa mukanaan vaikkapa Newcastlen tautia, jota ei Suomeen haluta minkään kivan buumin jälkiseurauksena.

Newcastlen tauti


Kun on ostamassa huoltoasemalta söpöä kanaa auton takakontista, voi aiheuttaa toimillaan hyvinkin laajaa tuhoa heidän keskuudessaan, jotka saavat elantonsa esimerkiksi kanataloudesta.

Pienimuotoisesta tuotantoeläimien pitämisestä yksityiskodeissa on varmaan paljon iloa sekä aikuisille, että lapsille, mutta tarkkana pitää olla, jotta suuri vahinko jäisi tulematta, joka onnistuu hyvin vaivattomasti yhdenkin kesäkanan kanssa, jos se tulee tautialueelta.

New­cast­len tau­ti on tap­pa­va sii­pi­kar­jan sai­raus, jo­ka le­viää hel­pos­ti esi­mer­kik­si tuu­len mu­ka­na. Suo­mi ja Ruot­si ovat ai­noat EU-maat, jois­sa tau­tia ei esiin­ny. Sen le­viä­mi­nen on va­ka­va uh­ka ko­ko eläin­tuo­tan­nol­le.

"Suo­mi on vie­lä on­nel­li­nen saa­re­ke, jos­sa on väl­tyt­ty useil­ta va­ka­vil­ta eläin­tau­deil­ta. Olem­me tot­tu­neet syö­mään suo­ma­lai­sia ka­nan­mu­nia huo­let­ta raa­koi­na, kos­ka sal­mo­nel­laa ei ole. Muis­sa mais­sa näin ei ole", yk­si­kön­joh­ta­ja Jaana Mikkola sa­noo.


Ei kommentteja: