14. toukokuuta 2013

FAO: Syökää ötököitä


YK:n elin­tar­vi­ke- ja maa­ta­lous­jär­jes­tö FAO ke­hot­taa ih­mi­siä syö­mään enem­män kop­pa­kuo­riai­sia, touk­kia ja mui­ta ötö­köi­tä.

HS maksumuuri - YK patistaa syömään enemmän ötököitä

 

"Vies­ti on sel­vä: Syö­kää hyön­tei­siä", FAO:n met­sä­po­li­tii­kan joh­ta­ja Eva Müller sa­noi uu­tis­toi­mis­to AFP:n mu­kaan Roo­mas­sa maa­nan­tai­na.

FAO jul­kai­si ra­por­tin hyön­teis­ten syön­nin eduis­ta maa­nan­tai­na.

"Hyön­tei­set ovat yk­si met­sän tar­joa­ma mah­dol­li­suus. Nii­tä ei ole juu­ri hyö­dyn­net­ty ruo­ka­na ei­kä var­sin­kaan eläin­ten ra­vin­to­na", Mül­ler sa­noo FAO:n tie­dot­tees­sa. Hä­nen mu­kaan­sa hyön­teis­ten kas­vat­ta­mi­nen ra­vin­nok­si voi­si hil­li­tä lii­ka­hak­kui­ta.
Niis­sä on pal­jon pro­teii­nia ja hy­viä ras­vo­ja. Li­säk­si niis­tä saa kal­siu­mia, rau­taa ja sink­kiä. Esi­mer­kik­si sa­ta gram­maa nau­dan­li­haa si­säl­tää kuu­si mil­li­gram­maa rau­taa, mut­ta sa­ta gram­maa hei­nä­sirk­ko­ja 8–20 mil­lig­ram­maa.

Nau­ta syö yh­tä li­ha­ki­loa koh­ti kah­dek­san ki­loa ruo­kaa, mut­ta hyön­tei­set kes­ki­mää­rin vain kak­si ki­loa.
 Ylei­sim­piä ovat FAO:n mu­kaan eri­lai­set ko­va­kuo­riai­set (31 pro­sent­tia), tou­kat (18 pro­sent­tia), me­hi­läi­set, am­piai­set ja muu­ra­hai­set (14 pro­sent­tia) ja eri­lai­set hei­nä­sir­kat (13 pro­sent­tia).

Jonkin verran voi vettä Vuoksessa virrata, ennen kuin hyönteiset valtaavat edes vankkumattomimpien ekoilijoiden lautaset täällä pohjolassa. Olen syönyt Kaukoidässä matkustellessa hyönteisiä ja eipä ne sen kummempaa ruokaa ole kuin mikään muukaan. Friteerattu heinäsirkka maistuu mille tahansa friteeratulle tuotteelle, eli mieleen tuli lähinnä perunalastu. Friteeratuista madoista tulee hieman lajista riippuen mieleen joko friteerattu kananuggetti tai popcorn.

Mutta sitten pitää muistaa se, että kun poimit luonnosta heinäsirkan ja pistelet sen poskeesi, se ei ole luomua tai luonnonmukaista. Se on sitä vasta sitten, kun byrokraatti käy tarkistamassa tuotantotilasi ja sen, ettei heinäsirkkasi ruokalistalle päädy vahingossakaan jotain luomutuotannon paksun sääntökirjan vastaista tuotetta ja että tuotantotilasi ikkunat ovat tismalleen luomusääntöjen mitta-asteikon mukaiset. Joten vasta kun saat leiman paperiin, voit kutsua heinäsirkkaasi luomuksi, mutta sitä ennen se on vain ihan tuikitavallinen heinäsirkka.

Luonnossa vapaana eläessään heinäsirkka on voinut vahingossa syödä vaikkapa muuntelun kohteeksi joutuneita geenejä, niin se ei ole ollenkaan sallittua luomutuotannon säännöissä. Samoin jokin luonnonvastainen metsänomistaja on saattanut lannoittaa metsäänsä kemiallisella keinolannoitteella ja ötökkä on syönyt sellaisen lannoitteen vaikutuksen alaisuuteen joutunutta mustikkaa ja näin ollen ötökkä ei kelpaa luomuksi alkuunkaan.

Vapaana luonnossa elävä eliö ei ole luomua, vaan vasta kun luomutuotannon sääntökirjan säännöt on todettu noudatetuiksi jonkin valvojan toimesta.

Asia on hieman sama kuin se, että sinä et ole kristitty ennen kuin uskot kuten kristityn on sovittu uskovan erilaisissa kirkolliskokouksissa vuosisatojen saatossa. Jos et usko kristinuskon mukaisen virallisen säännöstön mukaan (esimerkiksi kolminaisuusoppiin), olet vain jokin outo lahkolainen, mutta et suinkaan kristitty, vaikka itse pitäisit itseäsi kristittynä.


Ei kommentteja: