10. toukokuuta 2012

Luomu on puhdasta ruokaa!

Luomu on puhdasta, kemikaalivapaata ruokaa, on yksi mantra, jota luomun ympärillä väitetään väitettämästä päästyä.

Sellaisen väittäjältä on jäänyt kotiläksyt tekemättä, ja lukematta on jäänyt etenkin Komission asetus EY N:o 889/2008.

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 889/2008Tällaisia kuvia yleensä esiintyy, kun ihmisiä pelotellaan tavanomaisesti tuotetulla ruualla, mutta valitettavasti tämä sama kuva toimii aivan yhtä hienosti myös luomutuotannon puolella.

Luomutuotanto sallii useita maatalouskemikaaleja, jotka ovat ihmisille ja luonnolle aivan yhtä haitallisia väärin käytettynä kuin niiden modernit versiotkin.

Pyretriini on luomussa sallittu hyvin laajakirjoinen torjunta-aine, mutta luomu on kieltänyt sen synteettisen version, eli pyretroidin, jota kieltoa on hyvin hankala järkisyiden perusteella hyväksyä.

Luonnon pyretriini on hyvin herkistävä aine, joka aiheuttaa paljon allergisia reaktioita, ihottumia, astmaa ja jopa asafylaktisia reaktioita (farmakologia & toksikologia, Koulu, Tuomisto, KustannusOY Medicina, 2001). Sen takia pyretriinin johdoksia on syntetisoitu, jotta ongelmista on päästy eroon. Tiivistäen voisi sanoa, että pyretroidi on ihmisille aiheuttamista haitoista puhdistettua pyretriiniä, mutta luomu ei sitä salli, vaan sallii pyretriinin, puhdistamattoman version, vaikka se on kemikaalille altistuvalle paljon haitallisempi kuin pyretroidi.

Euroopassa rotenoni on edelleen sallittu poikkeusluvalla määrätyssä tuotannossa, etenkin luomuhedelmätuotannossa, mutta Suomessa tuotetta ei onneksi käytetä. Rotenoni aiheuttaa koe-eläimillä mm. Parkinsonin tautia ja sillä aiheutetaan koe-eläimille Parkinsonin tautia, jotta sitä päästään tutkimaan. Yhdysvallat on kieltänyt rotenonin luomutuotannossa jo vuosia sitten, mutta EU hyväksyy kemikaalin toistaiseksi, kunnes korvaava tuote löytyisi. Rotenoni on myös puhdas luonnontuote, eli luonnonkasviuute, mutta se ei tee siitä yhtään sen turvallisempaa tai vaarattomampaa kuin moderneilla tekniikoilla valmistettu synteettinen valmiste.

Muutamia poimintoja EU:n hyväksymistä maatalouskemikaaleista luomun puolella:

Spinosadi on luomun sallittuja torjunta-aineita ja aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia munuaisissa ja maksassa, johtaen kudosvaurioihin. Tämä aine on haitallista vesieliöille.

Kaliumhydroksidi on sallittu luomussa ja aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja ja nieltynä. Aine ärsyttää hengitysteitä ja syövyttää silmiä ja ihoa. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen pölyhiukkasille voi vahingoittaa keuhkoja.

Kalsiumpolysulfidi on käytössä sienitautien, hyönteisten ja punkkien torjunta-aineena. Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä ja hengitysteitse. Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia soluhengityksessä, johtaen kouristuksiin ja tajuttomuuteen. Altistuminen voi johtaa kuolemaan. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

Joten tässäkin asiassa luomu nojaa pitkälti siihen, että ihmiset eivät tiedä totuutta mielikuvien takana, eivätkä toivon mukaan koskaan saa tietääkään, vaan luomusta keskustellessaan tai blogatessaan muistavat mainita, että luomussa ei saa käyttää torjunta-aineita.

Vai saako? Taitaa puhtaan ruuan puolestapuhujalla mennä puhdas ruoka väärään kurkkuun, kun luetaan Komission asetus N:o 889/2008.

Ei kommentteja: