3. syyskuuta 2013

Ravintomme parantunut huikeasti, kertoo HS

Helsingin Sanomat uutisoi  tuoreen brittitutkimuksen selvittämistä asioista ja tutkimus on jälleen myrkkyä menneisyyden ihailijoille:

HS Maksumuuri - Euroopan miehet pitenivät 11 senttiä

 

Eu­roop­pa­lais­mies­ten kes­ki­pi­tuus kas­voi noin yk­si­tois­ta sent­ti­met­riä run­saas­sa vuo­si­sa­das­sa, kos­ka ra­vin­to ja elin­olot pa­ra­ni­vat, brit­ti­tut­ki­mus ar­vioi.

Eli vaikkapa yleinen hygienia on parantunut ja lisänä tulee lääketieteen kehitys. Ravinnossa on tärkeää sen laatu ja etenkin se, että nyt sitä riittää kaikille.

Mie­hiä on kas­vat­ta­nut en­sin­nä­kin ra­vin­non pa­ran­tu­mi­nen. Vii­me vuo­si­sa­dan al­ku­vuo­si­kym­me­ni­nä per­heet al­koi­vat pie­nen­tyä, jo­ten ruo­ka riit­ti pa­rem­min.

"E­nää ei ole sel­lais­ta ali­ra­vit­se­mus­ta kuin vie­lä Suo­mes­sa en­nen tois­ta maail­man­so­taa. Esi­mer­kik­si pro­teii­nin saan­ti on lap­sil­la ny­kyään erit­täin hy­vää, mi­kä li­sää pi­tuus­kas­vua", ar­vioi Karri Silventoinen, jo­ka on väes­tö­tie­teen yli­opis­ton­leh­to­ri­na Hel­sin­gin ylio­pis­tos­sa.

Menneisyyden haikailijat voivat miettiä, että miten tavattoman lyhyt aika on kulunut vaikkapa sotavuosista, tai 1900-luvun alusta, jolloin Suomessakin kärsittiin aliravitsemuksesta niin maalla kuin kaupungeissa.

Sotavuosia ennen pidetyt kutsunnat paljastivat, että aliravitsemus oli hyvin yleistä ja esimerkiksi heikosta ravinnosta johtuvat ruumilliset heikkoudet niin yleisiä, että hyvin suuri osa kutsuntoihin osallistuneista oli hylättävä palvelukseen kalpaamattomina, kuten vaikkapa tämä pieni katsaus historiasta kertoo:

Joutsa sodassa 1939-1945


Ennen sotia huomattava osa ikäluokista oli kokonaan vailla sotilaskoulutusta. Aliravitsemus ja muut ruumiilliset heikkoudet olivat niin yleisiä, että arviolta viidesosa kaikista kutsuntoihin osallistuneista joutsalaisista oli joko hylätty kutsunnoissa tai siirretty kesken varusmiespalveluksen nostoväen II luokkaan.

Maatalousvaltaisen Joutsan nuorista miehistä oli noin viideosa hylättävä palveluksesta aliravitsemuksen ja muiden ruumillisten heikkouksien takia ja tästä on kulunut  vain noin 70 vuotta.

Ja tämän ajan jotkut haluavat tänne välttämättä takaisin? Kiitos ei, mutta minkäs teet, kun poliitikkojen muisti on lyhyt ja enemmän kiinnostaa muodikkaat trendit, tosiasioista viis.

Lisäksi pitää todellakin muistaa, että tuolloin Suomi oli maatalousvaltainen maa, jonka  asukkaista hyvin suuri osa työskenteli maatalouden parissa, koettaen tuottaa ruokaa kansalaisilleen, valitettavan huonolla menestyksellä, eli aliravitsemus oli hyvin yleistä.

Nyt noin muutama prosentti kansasta työskentelee maatalouden parissa ja aliravitsemuksesta ei tarvitse vauraassa pohjoisessa kantaa huolta, mutta siellä on yhä ongelmia, jotka joutuvat tuottamaan ruokaa menetelmillä, jotka me olemme hylänneet jo vuosikymmeniä sitten.

Mutta ihmisen muisti on niin lyhyt, etenkin poliitikkojen, että nyt me olemme päättäneet miellyttää menneisyyden vankeja ja koetamme siirtää maatalouttamme jälleen sellaiseen kuosiin, jonka tuloksen me jo tiedämme etukäteen.

Kun me poistamme käytöstä modernin kasvinsuojelun ja modernit keinolannoitteet, palaamme ajassa tuonne 1900-luvun alun ja sotavuosien väliseen aikaan, eli sadot olivat mitä sattuu ja nälkä oli paljon ruokaa yleisempi näky ruokapöydän äärellä.

Onneksi viljelijät ovat eri mieltä, emmekä me saa houkuteltua edes isolla rahalla kuin hyvin pienen osuuden tuottajista luomupuuhastelun pariin ja loput haluavat tuottaa meille ruokaa pöytään, niin sinänsä poliittiset päätökset eivät ole tuoneet vaikutustaan yhtään mihinkään, onneksi ja toivottavasti näin tulee olemaan jatkossakin.


Ei kommentteja: