14. elokuuta 2012

Ilmastonmuutos ja maatalous

Ilmastonmuutoksen arvioidaan hyödyttävän maataloutta Suomessa, jos asiassa yleensä mitään positiivistä haluaa nähdä. Kasvukaudet pitenevät 3-5 viikkoa aivan pohjoisinta Suomea lukuunottamatta ja se on paljon maataloudessa, vaikka muuten kolme viikkoa ei kovin pitkältä ajalta tunnukaan.

Toisaalta taas tuholaiset ja kasvitaudit tulevat myös pitämään ilmaston lämpenemisestä, joten hyödyt voivat olla plus miinus nolla.

Tietenkin tämä kaikki tullee vaikeuttamaan sellaista viljelymetodia, jossa mahdollisuudet tuholaisten ja kasvitautien torjuntaan ovat sangen rajalliset.

Ilmasto.org - Maatalous


Mitä luultavimmin luomutuotanto tulee olemaan suurissa vaikeuksissa ilman radikaaleja sääntöuudistuksia ilmaston lämmettyä. Siinäkin mielessä Suomen brändityöryhmän ehdotus maataloutemme radikaalista muutoksesta kohti luomua tuntuvat sangen ihmeellisiltä tosiasioiden valossa.

Uusin uutinen kertoo myös siitä, että tuotantoeläimien hygieeniset ja puhtaat olosuhteet voivat olla tulevaisuudessa vielä tärkeämmät kuin nykyisin:

Loiset muuttuvat ilmaston lämmetessä entistä hankalammiksi

 

Mutta onneksi tutkijat kuitenkin olettavat, että tasalämpöiset eläimet tulevat kärsimään vähemmän ilmaston lämpenemisen myötä äkäisemmiksi muuttuvista loisista:

 

Tutkijat arvelevat, että vaihtolämpöiset eläimet, kuten matelijat ja sammakkoeläimet, kärsivät ilmastoheilahteluista loisten muodossa pahemmin kuin tasalämpöiset linnut ja nisäkkäät. 

Joka tapauksessa tuotantoeläimien pitäminen tullee muuttumaan vaikeammaksi kaikissa tuotantomuodoissa, kunhan ilmaston lämpenemisen seuraukset alkavat konkretisoitua. Mikäli tuotantoeläimiä pidetään niin, että ne pääsevät osallisiksi villien lajitovereittensa seurasta jollakin tapaa, loisten ja muiden tautien leviämisen riski tuotantoeläimiin kasvaa huomattavasti.

4 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tähän olisi kiinnostava kuulla Luomulakon mahdollisimman yksityiskohtainen kanta:

http://luomu.ruokatieto.fi/WebRoot/1043196/x_artikkelinhallinta.aspx?id=1091804

Ps. Ei tarvitse julkaista kommenttia, tämä oli vain erittäin kiinnostava aihe-ehdotus, sillä en löytänyt muutakaan contact-mahdollisuutta.

Kuluttaja mielikuvien syövereissä kirjoitti...

Mainittu Ruokatiedon uutinen on vuodelta 2007.

Kantani on sama kuin Oxfordin yliopiston tuoreessa kirjallisuuskatsauksessa.

Kun luomutuotantoa tarkastellaan per hehtaari, luomutuotannolla on etuja, mutta kun siirrymme tarkastelemaan per hehtaarilla tuotettu kilo, alkavat nämä edut kadota ja kääntyvät jopa luomutuotantoa vastaan.

Anonyymi kirjoitti...

Tuo olisi helppo ottaa omaksi kannaksi, mutta minulle jäi vielä auki oliko siinä Oxfordin katsauksessa otettu huomioon koko tuotantoketju typpilannoitteiden valmistuksen ja kuljetuksen osalta? Tuossa Grönroosin ja kumppaneiden julkaisussa kyllä tuli ilmi, että tilojen ilmastovaikutukset ovat tuotantoyksikköä kohti suuremmat luomussa, mutta kun koko tuotantoketju otetaan huomioon, niin luomu olisi sittenkin parempi vaihtoehto ilmaston kannalta.

Suora lainaus:


"Tulokset paljastavat mainiosti sen tosiseikan, että luomuviljelyn energiatalous on selkeästi tavanomaista tuotantoa tehokkaampi. Julkisuudessa asia varsin usein kiistetään, mikä perustunee virheelliseen tarkastelukulmaan. Energiaa kulutetaan itse maatiloilla luomutuotannossa enemmän kuin tavanomaisilla tiloilla, mutta tilojen ulkopuolella käytetyn energian tarve on luomutuotannossa mitätön verrattuna tavanomaisiin tiloihin.

Keskeisin ero syntyy väkilannoitteiden valmistuksen vaatimasta energiasta: tavanomaisessa tuotannossa tarvittavien väkilannoitteiden valmistukseen kuluu yksinään enemmän energiaa kuin maatiloilla käytetään, erityisesti typpilannoitteiden valmistus vaatii runsaasti energiaa. Toinen selittävä tekijä on luomukarjatilojen suurempi rehuomavaraisuus. Ostorehujen tuottamiseen, prosessointiin ja kuljetuksiin kuluu energiaa tilan ulkopuolella, esimerkiksi toisella tilalla tai jalostusyksikössä Suomessa tai ulkomailla."


Minusta tämä ansaitsisi tarkemman julkisen käsittelyn. Onko väitteet totta, ja jos ovat, niin energiatehokkuuskaan ei aina ole sama kuin ilmastovaikutukset. Miten asia lopulta on? KHK:t ovat kuitenkin eri vahvuisia keskenään.

Kuluttaja mielikuvien syövereissä kirjoitti...

Minulla ei ole mahdollisuutta lukea jokaista tieteellistä tutkimusta läpi ja verrata niitä toisiinsa, joten siksipä minun on luotettava tieteen tekijöihin ja siihen, että esimerkiksi Oxfordin kirjallisuuskatsauksessa on osattu huomioida mainitsemasi asiat ja että ne on otettu huomioon.

Luulisi kuitenkin, että nämä Oxfordin tutkijat eivät olleet aivan ensimmäistä kertaa systemaattista kirjallisuuskatsausta tekemässä ja vaikka olisivatkin, he osaavat pelinsä säännöt.

Tieteellä on tapana tarkentua vuosien mittaan ja olettaisin, että Oxfordin katsaus on tarkinta tällä hetkellä saatavaa tietoa.

Pitää muistaa, että pelkkä käytetyn energian määrä ei ole välttämättä ratkaiseva, vaan myös saadun energian määrä, eli se, mitä sieltä pellosta saadaan.

On varmaan niin, että luomu käyttää vähemmän energiaa, mutta sillä vähemmällä käytetyllä energialla saadaan hirvittävän paljon vähemmän energiaa takaisin itse tuotteena.

Ja myös puheet vaikkapa luomukarjan rehuomavaraisuudesta ovat kuitenkin hyvin tilakohtaisia ja erot luomutilojen välillä voivat olla hyvin suuret. Monissa luomua halvalla tuottavissa maissa, esimerkiksi Hollannissa, nämä rehuomavaraisuudet on unohdettu kokonaan ja kaikki rehu tuodaan ulkoa.