29. tammikuuta 2013

Anton & Anton konkurssin partaalla

Ja tutut uutiset jatkuvat luomuun ja ns. lähiruokaan keskittyvien kauppiaiden osalta:

Suurketjujen haastajien usko on koetuksella  !HS MAKSUMUURI

 

Edelleen olen sitä mieltä, että on surullista kun bisnes ei toimi ja jopa kaatuu, mutta juttua lukiessa tuli mieleen, että välttämättä me tyhmät kuluttajat emme ole se ainut ongelma luomun, lähiruuan ja  luomukauppojen ahdinkoon.


Pie­niä eri­kois­ruo­ka­kaup­po­ja on vii­me vuo­si­na pe­rus­tet­tu Hel­sin­gin seu­dul­le vauh­dik­kaas­ti. Al­ku­pe­rä, luo­mu ja lä­hi­ruo­ka ovat ol­leet is­ku­sa­no­ja, kun yrit­tä­jät ovat ha­ke­neet suu­ril­le ket­juil­le vaih­toeh­toa.

Mutta sitten:

An­ton & An­ton aloit­ti toi­min­tan­sa Por­voos­sa vuon­na 2008. Alus­ta al­kaen ta­voit­tee­na oli kas­vaa suu­rem­mak­si ket­juk­si. Yri­tys laa­jen­si 2010 Hel­sin­gin Töö­löön, sit­ten Kruu­nun­ha­kaan ja Ku­lo­saa­reen. Ny­kyi­sin se työl­lis­tää 30 työn­te­ki­jää, ja hank­kii tuot­tei­ta toi­sel­ta sa­dal­ta ta­va­ran­toi­mit­ta­jal­ta.

Alusta alkaen oli tavoite kasvaa suuremmaksi ketjuksi? Mihin unohtui markkinatalouden lait?

Ei kasvu ole itsetarkoitus, vaan kasvu on aina seurausta siitä, että sinulla on toimiva konsepti ja tuote, jota joku haluaa!
 

Taloustieteen 10 perusperiaatetta


Nyt näiden pienten erikoiskauppojen omistajien, jotka haluavat haastaa S-kaupat yms, kannattaisi hetkeksi pysähtyä opiskelemaan markkinatalouden & taloustieteen perussääntöjä ja etenkin heidän, jotka aikovat riskirahoja noihin yrityksiin laittaa.


Nä­ky­vim­piin toi­mi­joi­hin kuu­luu An­ton & An­to­nin li­säk­si Eat & ­Joy Maa­ti­la­to­ri. Myös sil­lä on ol­lut vai­keu­ten­sa. Yri­tys kä­vi yt-neu­vot­te­lut ke­säl­lä Hel­sin­gin Kluu­vin Kaup­pa­hal­lin toi­mi­pis­tees­sään ja ir­ti­sa­noi seit­se­män.

Tästä uutisoin jo aiemmin, mutta seuraavan firman toiminta on ollut eri sanoin uutisoitua ennen tätä uutista:

Kol­mas vii­me vuo­sien yrit­tä­jä on 2010 pe­rus­tet­tu Ai­to­kaup­pa. Sen toi­min­taa on käyn­nis­tet­ty Sit­ran yh­teen­sä 450 000 eu­ron si­joi­tuk­sel­la. Sit­ra omis­taa 24 pro­sent­tia Ai­to­kau­pas­ta. Yri­tyk­sen hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan, Sit­ran joh­ta­van asian­tun­ti­jan La­ri Ra­jan­tien mu­kaan Ai­to­kau­pas­sa­kaan kaup­pa ei ole käy­nyt odo­te­tus­ti. Ta­voit­tee­na oli laa­jen­tua 30 liik­keen ket­juk­si 2015 men­nes­sä. Tä­hän men­nes­sä liik­kei­tä on kak­si, ja toi­min­ta on tap­piol­lis­ta.

Pitäisi tietenkin kysyä, että mihin ihmeeseen ne odotukset sitten perustuivat? Oikeaan ihmeeseenkö?

Uutinen jatkuu otsikolla Pienillä on vaikeaa ja siellä lisää samaa sarjaa:

Es­poon Ola­riin maa­lis­kuus­sa pe­rus­tet­tu Schön­bergs – luo­muun ja lä­hi­aluei­den tuot­tei­siin kes­kit­ty­nyt lii­ke – miet­tii al­le vuo­den toi­min­nan jäl­keen toi­min­nan lo­pet­ta­mis­ta.

"Ih­mis­ten hin­ta­mie­li­ku­va on äk­kiä, et­tä siel­lä on kal­lis­ta. Pa­him­mil­laan pie­nen kau­pan luo­mua ver­ra­taan mar­ke­tin ta­val­li­seen tuot­tee­seen, mi­kä on täy­sin vää­rä ver­tai­lu", hän sa­noo.

Kun siellä on käsittämättömän kallista ja ihminen sattuu vertaamaan hintaa johonkin vastaavaan, millä hän tuntee tulevansa toimeen, sekä myöskin siihen, mitä siellä lompakossa on. Tästä ei yli pääse, oli itsellä miten ruusuiset kuvat tahansa omasta myytävästä tuotteesta.

Asiakkaan pitäisi todella oikeasti kokea, että he saavat 12 euroa/kilo maksavista onnellisista luomutomaateista jotain enemmän kuin 2.50 euroa kilo maksavista kelvollisista tavallisista tomaateista.

Se tomaatti nyt vain sattuu edelleen olevan suhteellisen pyöreä, sekä punainen ja maistuu suunnilleen samalle, sekä tyydyttää samat tarpeet, olipa se kilohinta mikä tahansa ja tätä ei taideta aivan ymmärtää.

Pienen tulevan luomukauppiaan kannattaisi vierailla esimerkiksi autokaupassa kokemassa sitä, mitä rahalla kokee saavansa, kun haaveilee perustavansa ns. pystymetsästä luksusruokakauppaketjun, jossa hän koettaa myydä aivan tavallisen oloisia elintarvikkeita moninkertaisella hinnalla.

Kauppiaan kannattaa ensin mennä vaikkapa Toyota-kauppaan ja istahtaa peruscorollan kyytiin ja sen jälkeen kannattaa mennä Lexus-kauppaan, jota Toyota myöskin valmistaa ja miettiä, että jos pitäisi valita näiden kahden tuotteen väliltä ja olisi jopa riittävästi pääomaa, niin kokisiko toisen auton sellaiseksi, että siihen haluaisi sijoittaa ja sen haluaisi nähdä omassa autotallissa.

Molemmat ovat kuitenkin periaatteessa samanlaisia kuin kaksi punaista tomaattia. On neljä pyörää, joista etupyörät kääntyvät, 2-4 ovea, peräkontti, moottori ja niin edelleen.

Sitten voisi mennä takaisin Toyota-kauppaan ja pyytää näytille kahta täysin samanlaista Corollaa ja pyytää myyjää kirjoittamaan toiseen Corollaan Lexuksen hintalapun ja sen jälkeen voi miettiä sitä, että miten kuluttaja kokee kaksi täysin samannäköistä tomaattia ruokakaupassa, mutta toisen hintalappu vain on moninkertainen toiseen nähden.

Sen tuotteen, josta pyydetään moninkertainen hinta toiseen nähden, pitäisi todellakin olla sellainen, että sen hinnan kokee siinä tuotteessa.

Etenkään minä en ymmärrä sitä, että jos kerran luomutuotteille on pieni, mutta uskollinen ostajakunta, niin miksi ihmeessä toimintaa ei pidetä sen kokoluokan toimintana, jota markkinat edellyttävät, vaan koetetaan väkisin muuttua joksikin, jollaiseksi ei ole rahkeita ja sitten syytetään meitä kuluttajia, että meidän vika!1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Kaipaan kyllä haastajia suurille kauppaketjuille, mutta minusta nämä luomun erikoismyymälät ovat vähän eri asia. Kun en nyt ole luomusta niin vakuuttunut.