28. toukokuuta 2014

Maitoallergia on luultua vähäisempää

Homogenoidusta ja pastöroidusta lehmänmaidosta on tullut luonnollisuuden nimeen vannovien keskuudessa kirosana ja heidän mukaansa kyseinen "käsitelty maito" aiheuttaa lähes kaikki lasten vaivat, mitä kuvitella saattaa.

Aihauttaneeko uusi tutkimus asiasta uusia ajatuksia? Tuskinpa:

Maitoallergiaa on lapsilla luultua vähemmän

 

Otsikon kautta on hyvä pohtia hieman sanaa "luulla" ja sen erilaisia merkityksiä, sillä luulosta on tänä päivänä tullut tiedon korvaaja.

Sillä tutkimus sai selville taas mielenkiintoisia asioita:

Tut­ki­muk­seen osal­lis­tui 0–4-vuo­tiai­ta lap­sia, jot­ka oli lä­he­tet­ty Hyk­sin las­ten­kli­ni­kal­le ja al­ler­gia­kli­ni­kal­le suo­li­oi­rei­sen mai­to­al­ler­gia­epäi­lyn vuok­si.

Heis­tä vain noin 32 pro­sent­tia sai vat­saoi­rei­ta, kun hei­dät al­tis­tet­tiin leh­män­mai­dol­le sok­koal­tis­tuk­ses­sa. Ta­val­li­sin oi­re oli löy­sä­vat­sai­suus.
Lä­hes yh­tä mo­ni tut­ki­tuis­ta lap­sis­ta, eli 31 pro­sent­tia, sai van­hem­pien ar­vion mu­kaan mer­kit­tä­viä oi­rei­ta lu­me­al­tis­tuk­sen ai­ka­na.

Eli kun vanhemmat pumppaavat itseensä netistä löytämäänsä höpötietoa, he alkavat nähdä mörköjä silloinkin, kun ei olisi mitään syytä. Kun vanhempi on luulossaan vakuuttunut lapsensa saavan oireita maidosta, niin vanhempi kokee lapsessaan silloinkin oireita maidosta, kun luulee lapsen saaneen maitoa, vaikka lapsi ei ole saanut maitoa.

Lisäksi kun lapsi kasvaa ja alkaa oppia ymmärtämään vanhempiensa suusanallista viestintää, niin lapsi kyllä ymmärtää sairastua silloin, kun vanhempi voivottelee lapsen kuullen vaikkapa kahvilassa sitä, että kun täällä on taas tätä kamalaa käsiteltyä maitoa, niin toivottavasti sinä pikkuinen et nyt sairastu kamalan pipiksi, kun joudut sitä nyt hieman juomaan. Sitten katsellaan paheksuvasti kassan suuntaan, kun tarjolla ei ole laktoositonta sekä gluteiinitonta luomusoijajuomaa pikkupiltille.

Tar­pee­ton mai­to­va­paa ruo­ka­va­lio joh­taa lap­sil­la ylei­ses­ti ma­ta­liin vas­ta-ai­ne­ta­soi­hin. Nii­den puo­les­taan on ha­vait­tu li­sää­vän pik­ku­las­ten al­ler­gi­soi­tu­mis­ris­kiä.

Luulon kautta elämäänsä hallintaa saavilla ihmisillä lapsen allergiat eivät suinkaan johdu maidon puutteesta, jonka vanhemmat ovat luuloissaan jättäneet lapsen ruokavaliosta pois, vaan sille keksitään uusia luulosyitä, eli vaikkapa ruuan lisäaineet.

Li­säk­si sok­ko­tut­ki­muk­ses­sa oi­reet­to­mik­si jää­neil­lä tai lu­me­oi­reis­ta kär­si­neil­lä lap­sil­la ha­vait­tiin lie­väs­ti poik­kea­va vuo­ro­vai­ku­tus äi­din kans­sa.

Vi­deo­tut­ki­muk­sen mu­kaan äi­din herk­kyys ja lap­sen ha­luk­kuus vuo­ro­vai­ku­tuk­seen oli­vat alen­tu­neet. Sik­si tut­ki­mus ko­ros­taa vat­sa­oi­rei­sen vau­van van­hem­pien tu­ke­mi­sen mer­ki­tystä.

Valitettavasti usein käy niin, että vanhemmat hakevat tukea omille käsityksilleen (luuloilleen) netin vertaisryhmistä, joiden tuki onkin sitten sitä, että omia luuloja vahvistetaan vastaavia luuloja omaavien mielipiteillä.

Ja noidankehä on valmis.

Ei kommentteja: